• มีกิจกรรมทั้งหมด 0

เพราะใช้เบราว์เซอร์ที่เสื่อมหรือเก่า บางฟังก์ชั่นอาจจะไม่ทำงาน

ประกาศปิดปรับปรุงระบบตามรอบประจำ

ขอขอบพระคุณที่ใช้บริการ Monipla มาโดยตลอด
เพื่อปรับปรุงคุณภาพการบริการให้ดียิ่งขึ้น บริษัทขออนุญาตทำการปิดปรับปรุงและแก้ไขระบบตามกำหนดการ และหากจำเป็นในกรณีฉุกเฉิน
บริษัทต้องอภัยเป็นอย่างสูง ที่ไม่สามารถให้บริการแก่ผู้ใช้ได้ในช่วงระหว่างที่ทำการปรับปรุงระบบ


กำหนดการ

วันที่ 26 เดือนมกราคม ปี 2015(จ)、วันที่ 23 เดือนกุมพาพันธ์ (จ)、วันที่ 23 เดือนมีนาคม (จ)、วันที่ 20 เดือนเมษายน (จ))、วันที่ 25 เดือนพฤษภาคม (จ)、วันที่ 29 เดือนมิถุนายน (จ)、วันที่ 27 เดือนกรกฎาคม (จ)、วันที่ 31 เดือนสิงหาคม (จ)、วันที่ 14 เดือนกันยายน (จ)、วันที่ 26 เดือนตุลาคม (จ)、วันที่ 16 เดือนพฤศจิกายน (จ)、วันที่ 14 เดือนธันวาคม (จ)


เวลา

เวลาที่ประเทศญี่ปุ่น  00:00 AM – 05:00 AM
※ระบบจะทำการเปิดให้บริการอีกครั้ง หลังการปรับปรุงเสร็จสิ้น
※กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงจากที่ระบุไว้


ผลกระทบ

ผู้ใช้งานไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรม ล็อคอินเข้าหน้าบัญชี และเข้าใช้บริการทั้งหมดของ Monipla ได้
※ในช่วงที่มีการปิดปรับปรุงระบบ จะไม่สามารถใช้บริการใดๆได้ และหน้าจอปิดปรับปรุงจะถูกแสดงขึ้น